ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง

 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการจัดสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปwww.kkdopa.go.th/images/stories/file/data/CamScanner 25-07-2023 17_28.pdf