ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต)kkdopa.go.th./images/stories/file/data/ประกาศ อ_เมืองขอนแก่น_เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_ 2566_ซ่อมแซมถนนผิวจราจร.pdf