ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง

 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2566www.kkdopa.go.th/images/stories/file/data/IMG_20230703_0002.pdf