ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โครงสร้างเหล็ก)kkdopa.go.th./images/stories/file/data/ประกาศ อ_น้ำพอง_เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2566_2.pdf