ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น (โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า)kkdopa.go.th./images/stories/file/data/ประกวดราคากลาง อ_เวียงเก่า_โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น.pdf