ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง

 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566www.kkdopa.go.th/images/stories/file/data/Document 2382566 BE.pdf