• ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน


  • ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น
     ถนนศูนย์ราชการ รหัสไปรษณีย์ 40000
  • โทรศัพท์/โทรสาร. 043-236-148 , 043-236-507
  • เว็บไซต์ : www.kkdopa.go.th | Facebook