ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง

 ประกาศเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ฯ อ.เขาสวนกวางkkdopa.go.th./images/stories/file/data/IMG_20240703_0002.pdf