ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น (โครงการก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอเวียงเก่า)kkdopa.go.th./images/stories/file/data/ประกวดราคากลาง อ_เวียงเก่า_โครงการก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอเวียงเก่า อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น.pdf