ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (โครงการซ่อมแซมผิวถนนจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสสายทางท้องถิ่น ขก.ถ. 58-001)kkdopa.go.th./images/stories/file/data/ประกาศ อ_เมืองขอนแก่น_เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_ 2565.pdf