ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง

 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปwww.kkdopa.go.th/images/stories/file/data/ประกาศรับสมัคร(1).pdf