ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น (โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการที่ว่าการอำเภอพระยืน)kkdopa.go.th./images/stories/file/data/ประกาศ อ_พระยืน_เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2566_2.pdf