ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอน้ำพอง)kkdopa.go.th./images/stories/file/data/ประกาศ อ_น้ำพอง_เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ_ศ_2566_3.pdf