ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-6 อ.บ้านฝางฯkkdopa.go.th./images/stories/file/data/IMG_20240614_0002.pdf