ประกาศ / จัดซื้อจัดจ้าง / ราคากลาง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างก่อสร้างกองร้อยฯ อ.เขาสวนกวางkkdopa.go.th./images/stories/file/data/IMG_20240606_0004.pdf