ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองสระฮี  บ้านโป่งแห้ง  ม.5  ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น