ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองไฮน้อย ม.11 ไปบ้านวังยาว ม.5 ต.ดอนหัน อ.โนนศิลา  จ.ขก.