ขยายเวลาการปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดนางงามไหมขอนแก่น  ประจำปี  2561