ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยทราย  บ้านหนองขี้เห็น ม.6  ต.บ้านหัน  อ.โนนศิลา จ.ขก.