ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดลอกหนองถ้ำเต่า  บ้านโคกใหญ่ ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น