ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ราคากลาง  และการคำนวฯราคากลาง อ.น้ำพอง จ.ขก.