ขยายเวลาการเปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดนางงามไหมขอนแก่น  ประจำปี 2560