ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองอ้อใหญ่  บ้านป่าแดง  ม.7  ต.โคกสำราญ  อ.บ้านแฮด  จ.ขอนแก่น