ประชาสัมพันธ์ประกาศสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับขราชการในสังกัดกรมการปกครองปี2567kkdopa.go.th./images/stories/file/data/IMG_20240624_0003.pdf