การขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแก่น "การปฎิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปี 2562

รายละเอียด 1
รายละเอียด 2